Koning Leopold I straat

Koning Leopold I straat

Koning Leopold I straat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Koning Albertstraat tot de Burgemeester
Nolfstraat. 28 won. 76 bew. Pl. F7.
Op 6.3.1876 besloot de GR aan deze straat de naam Leopoldstraat te geven, op 14. 6.1968
Koning Leopoldstraat en op 13.1.1984 Koning Leopold I-straat. In de wandeling is het nog de
Leopoldstraat.
Na het afschaffen van het octrooi in 1860 had de stadsgracht geen functie meer en werd hij
geleidelijk gedempt. Hierdoor werden grote mogelijkheden geboden voor de uitbreiding van
de stadskern. Op 6.3.1866 besloot de GR grond aan de werven voor de aanleg van acht
nieuwe straten met in het midden een gerechtshof. Deze grond behoorde aan het “Bureel van
Weldadigheid” en lag tussen de Leie, het huidige President Rooseveltplein, het Louis
Robbeplein en de latere Beheerstraat. De plannen waren in 1864 al opgemaakt door Louis
Vanbeveren. Er rezen allerhande moeilijkheden tussen het stadsbestuur, het “Bureel van
Weldadigheid”, Vanbeveren en de bouwmaatschappijen, zodat de aanleg van deze wijk jaren
aansleepte. De Koning Leopold I-straat was de eerste straat die in 1867-68 in het “Nieuw
Kwartier” aangelegd werd. Tot aan W.O.II was er op de oosthoek van deze straat en het Louis
Robbeplein het café Au Nouveau Quartier, dat aan deze periode herinnerde.
Wegens de nabijheid van het gerechtshof woonden er in deze straat in 1930 een achttal
advocaten. Thans zijn er elf kantoren van advocaten. De mooie harmonische huizenrij uit de
jaren 1870 werd honderd jaar later verbroken door storende nieuwbouw. Zo is er de gevel van
elektrogroothandel Cheyns op het nr. 11, het flatgebouw Louis Robbe op de hoek van de
Hendrik Consciencestraat en Rembrandt op het nr. 8. Het nr. 19 was tot in de jaren 1970 het
kantoor van de weverij Favril, waarvan de weverij nu nog in Zwevegem ligt. Het laatste huis
op de oostkant was café Au Petit Palais, thans ‘t Paleitje. Op de overkant stond café du
Tribunal, later Ter Vierschaar en thans Themis. De oostkant van de straat behoort tot de O.-
L.-Vrouweparochie en de westkant tot de Sint-Maartensparochie.

Extra info:
Koning Leopold I straat met op de achtergrond het Justitiepaleis. Op de voorgrond het Robbeplein met de sokkel van het standbeeld van Louis Robbe.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie