Schippersstraat

Schippersstraat

Schippersstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Peter Benoitstraat tot de Handelskaai. Pl. E6.
De naam Schippersstraat werd gegeven door de GR van 6.3.1876. De straat werd rond 1878
aangelegd. Aan de westkant van de straat lag van op het einde van de vorige eeuw tot ca.
1930 de brouwerij Nuyttens. Later werden de gebouwen gebruikt als vlasmagazijn. Thans
staan er de flatgebouwen Viking en Orion. Een twintigtal meter ten oosten en evenwijdig met
de Schippersstraat lag er eertijds een straatje dat van de Belfaststraat naar de Handelskaai liep.
Dit straatje werd door een besluit van de GR van 4.8.1884 afgeschaft en van het openbaar
naar het privé-domein overgebracht.

Extra info:
De Schippersstraat is een verbindingsstraatje tussen de Handelskaai met links op de hoek de Hendrik Beyaertstraat en rechts de Belfastsstraat. Over de Leie zien we de toren van Sint-Elooiskerk in de Overleiestraat. De beide woningen aan de Nijverheidskaai werden gesloopt in het kader van de Leieverbredingswerken. Foto: september 1977.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie