Mercurius

Mercurius

Mercurius

Sinds bijna drie eeuwen torent Mercurius boven de Grote Markt van Kortrijk uit. Het beeldje werd in 1712 in opdracht van burgemeester de Schinckele op de Halletoren geplaatst. Mercurius is de Romeinse god van de handel en de winst. Hij is de vriend van de reizigers en meer bepaald van de kooplieden; bij de Grieken werd hij Hermes genoemd en werd beschouwd als beschermer van het vee, van straten en wegen en van de opvoeding. Hij wordt geacht voorspoed en zegen te brengen over de stad. Zijn eigenschappen zijn behendigheid, snelheid en listigheid. Mercurius wordt afgebeeld met vleugels aan de hoed en aan de schoenen en met een gevleugelde staf of caduceus in de linkerhand. Rondom de staf wentelen zich twee slangen. Met de rechterhand houdt de god het wapenschild van Kortrijk omhoog. De beeldhouwer is onbekend. Het beeld draagt als inscriptie ‘Scinck Scinckele’, verwijzing naar de opdrachtgever en vermoedelijke schenker. Denis de Schinckele (1664-1727) was burgemeester van Kortrijk van 1702 tot 1724, met enkele onderbrekingen. Onder zijn verwezenlijkingen noemen we de aanleg van de Reepkaai en het plaveien van de uitvalswegen naar Menen, Gent en Doornik. Zijn naam is blijven doorleven in de Schinkelkermissen op Overleie. Het beeld op de Halletoren kent een bewogen geschiedenis. Het Mercuriusbeeld werd in 1916 door een ontploffing van de toren geblazen. In 1944 werd het herstelde beeld opnieuw slachtoffer van luchtbombardementen; het werd pas in 1951 teruggeplaatst.Twintig jaar later, in 1971, was het een storm die Mercurius op de straatstenen deed belanden. In 1990 werd het beeldje nog maar eens naar beneden gehaald, nu voor een grondige restauratie. Door de tussenkomst van een serviceclub kon het beeld opnieuw verguld worden. Vroeger draaide het beeldje mee met de wind, nu staat het stevig vast. Mercurius symboliseert de dynamiek van een groeiende handelsstad en wordt nog steeds gezien als heraut van de Kortrijkse ondernemingszin.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie