Manten en Kalle circa 1960

Manten en Kalle circa 1960

Manten en Kalle circa 1960

De Kortrijkse reuzen Manten en Kalle ca. 1960 op de Grote Markt van Kortrijk, op de achtergrond de Sint-Maartenskerk. Boven op het belfort van Kortrijk stonden in de middeleeuwen al twee uurwerkslagers, Manten en Kalle genaamd. In de negentiende eeuw greep de stad terug naar deze eigen legendarische figuren, en ze traden in 1853 voor het eerst op als ‘reuzen’ in een Vastenavondstoet. Tussen 1926 en 1937 dook een tweede versie op van de Kortrijkse reuzen, ontworpen door beeldhouwer Victor Acke. De derde uitgave van Manten en Kalle ontstond in 1938 op initiatief van het feestcomité Kortrijk Centrum. In 1990 verscheen het reuzenkoppel in zijn vierde gedaante, in de stoet ‘Kortrijk 900’. Sinds 1992 beheert de dienst evenementen van de stad een vijfde uitvoering van de reuzen, die nu en dan nog tevoorschijn komen.
Enkele volkse legendes (bron: Omer Provost “Manten en Kalle”):
“Overeenkomen als Manten en Kalle”
Dit is een Kortrijks gezegde dat teruggaat op een eeuwenoude overlevering. De Kortrijkse smid Manten kreeg opdracht het gebroken klokmechanisme op de Halletoren te herstellen. Zijn vrouw Kalle, die hem dit gevaarlijk werk niet graag zag uitvoeren, volgde hem naar boven. De stelling bezweek onder hen en aan de voet van de Halletoren vonden zij samen de dood.
Toen de graaf van Vlaanderen van dit voorval hoorde, liet hij de beelden van Manten en Kalle bij het uurwerk plaatsen ter nagedachtenis aan het onafscheidelijke koppel.
"Onafscheidelijk"
Kalle, een aardig beeldschoon Kortrijks meiske, buitengewoon lieftallig, en Manten, de dienstknaap van de gravin op het kasteel, werden op elkaar verliefd. Nu gebeurde het dat de graaf ten strijde trok tegen de Saracenen om het Heilig Land te bevrijden. Manten vergezelde de Graaf op zijn omzwervingen en kwam pas vele jaren later terug. Kalle was al die tijd trouw op hem blijven wachten en nu konden ze eindelijk in het huwelijk treden. Manten had zich zeer heldhaftig gedragen en Kortrijk wilde hem de eer bewijzen die hem toekwam. Daarom werd hij als torenwaker op het halletorentje uitgebeeld, eerst in hout, later in metaal.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie