Oorlogsgedenkteken Grote Markt

Oorlogsgedenkteken Grote Markt

Oorlogsgedenkteken Grote Markt

Aan de voet van het Belfort staat het monument van de Eerste Wereldoorlog. Het werd opgericht ter ere van de gesneuvelde soldaten, de gefusilleerden en de weggevoerden voor verplichte arbeid. Het monument is opgevat als een triptiek. In het midden wordt koning Albert met lauwerkrans afgebeeld op een witmarmeren plaket, met als opschrift de historische woorden door hem uitgesproken bij het begin van de oorlog:‘Ik betrouw op onze toekomst. Een land dat zich verdedigt dwíngt ieders eerbied af. Dat land gaat niet ten onder’. Op de bronzen bas-reliëfs links en rechts zijn twee ontroerende taferelen afgebeeld. Links ziet men strijders die afscheid nemen van huis en vrouw. Een gelijkaardig motief werd al eerder gebruikt door Devreese voor zijn Groeningemonument. Rechts een allegorische voorstelling van de stad Kortrijk als vrouw die een gesneuvelde lauwert. Onderaan zijn een gebeeldhouwde leeuw en het wapenschild van Kortrijk aangebracht. De liggende leeuw werd door Aloïs de Beule (1861-1935) gekopieerd en aanzienlijk vergroot voor de Menenpoort in Ieper. Oorspronkelijk was het monument bedoeld voor het Sint-Janskerkhof, maar op aandringen van de Vlaamse Oudstrijdersbeweging en omwille van de artistieke waarde werd het op de Grote Markt geplaatst. Bij de onthulling was kroonprins Leopold aanwezig. Na de Tweede Wereldoorlog werd een ronde steen voor het monument geplaatst als hulde aan de gesneuvelden van 1940-1945.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie