Openbare verkoop van verjaarde panden

Openbare verkoop van verjaarde panden

Openbare verkoop van verjaarde panden

Affiche betreffende de openbare verkoop, door het Kortrijkse stadsbestuur, van de verjaarde panden uit het pandjeshuis de "Berg van Bermhertigheid". Berg van Barmhartigheid afgeleid van het Latijn: mons pietatis, was een openbare kredietinstelling (meestal gekend als gemeentelijk pandjeshuis), waar leningen aan lage rente konden afgesloten worden tegen een onderpand van juwelen, zilverwerk, kunst- en siervoorwerpen, kleren, boeken en andere voorwerpen van waarde. De Bergen van Barmhartigheid zijn ontstaan als liefdadige instellingen in Italië in de 15de eeuw, voornamelijk met de bedoeling om armen in geldnood te beschermen tegen de woekerinteresten die geldontleners vroegen bij de verpanding. De Berg van Barmhartigheid lag op de hoek van de Guido Gezellestraat, het huis werd in 1477 genoemd De Lombaerd. De officiële bouwmeester van Albrecht en Isabella, Wenceslas Coberger, bouwde er in 1628-39 de Kortrijkse Berg van Barmhartigheid of Lommerd. Die instelling werd tijdens de Franse Omwenteling toevertrouwd aan het Bureel van de Burgerlijke Godshuizen. In maart 1922 besloot men de Berg te sluiten bij gebrek aan kapitaal; hij was verlaten door de werkman en alleen de kleine burgerij ging er nog. Het gebouw werd in 1934 door het stadsbestuur aangekocht.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie