Heerlijkheid van Heule

Heerlijkheid van Heule

Heerlijkheid van Heule

Deze hofstede was ooit de kern van de zogenaamde 'Heerlijkheid van Heule'. Een heerlijkheid is een gebied waarover de bezitter, aangeduid als heer, krachtens eigen recht de wetgeving, bestuur en rechtspraak uitoefende. De heer van Heule hield zijn heerlijkheid in leen van de graaf van Vlaanderen. Tijdens het Ancien Regime bleef de hoeve steeds in het bezit van de heren van Heule.
De hoeve heeft haar oorspronkelijke structuur en uitzicht vrij goed bewaard. Het woonhuis is het oudste gedeelte en dateert van 1722. In 1944 werd aan het woonhuis een twee verdiepingen hoge villa gebouwd. De omwalling was zeker reeds gegraven in de 16de eeuw.
Achter de hoeve was in die tijd ook een mote gelegen, een kunstmatig opgeworpen verhoging in het landschap. Op deze mote was een versterking opgetrokken waar de heren van Heule zich konden verdedigen in woelige tijden.
In 1901 werd de hoeve door een brand getroffen. Stallen, schuur en poortgebouw gingen in de vlammen op en werden datzelfde jaar heropgebouwd. Ook het wagenhuis is in die periode opgericht.
Wanneer de cichorei-ast precies in gebruik werd genomen is niet duidelijk. In onze streek kwam de cichorei op in de tweede helft van de 19de eeuw. Werd er in 1846 nog maar 11ha aangeplant in het Kortrijkse, dan was dit in 1895 reeds 2457ha.
Na de eerste wereldoorlog ging deze teelt geleidelijk achteruit.
In 1879 had Heule drie asten voor het drogen van de cichoreiwortels. Na het drogen werd werd de cichorei gebrand. In onze streek gebeurde dit meestal in afzonderlijke bedrijfjes.
De uitbaters van de Heerlijkheid van Heule hadden in 1970 nog 11ha eigen aanplant van cichorei en kochten nog wortels bij een 15-tal andere boeren. Na 1973 werd de ast echter niet meer gebruikt. De volledige installatie is evenwel nog aanwezig.
Onder de poort zien we een weegbrug, die in 1968 tweedehands gekocht werd bij het koffiebedrijf Devoldere in de Consciencestraat in Kortrijk.
Aan de achterzijde van het woonhuis, tegen de vroegere melkkamers, is een oud karrewiel bewaard.
Dit rad, in beweging gebracht door twee honden, diende om de boterkarn te laten draaien.
De karnton en het overbrengingsmechanisme zijn helaas verdwenen.

Object hiërarchie: 1 items