Schouwburgplein anno 2009

Schouwburgplein anno 2009

Schouwburgplein anno 2009

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksestraat tot de Burgemeester Reynaertstraat. 29
won. 40 bew. Pl. F7.
Op 13.3.1981 gaf dé GR de naam Schouwburgplein aan de vroegere Schouwburgstraat, het
oostelijke gedeelte van de Burgemeester Reynaertstraat en het zuidelijke gedeelte van de
Havermarkt.
Het plein is ontstaan door het verdwijnen van de Grote Hallen. De Lakenhalle werd in 1411
opgericht en in 1548 aanzienlijk vergroot. Het gebouw stond op het huidige parkeerplein te
midden van het Schouwburgplein. Het was 82,5 m lang en 15 m breed. In de 19de eeuw was
het de kazerne van het tweede linieregiment. Rond 1905 werden de Grote Hallen volledig
gerestaureerd en werd de empiregevel uit 1820 afgebroken. In 1911 werd op de eerste
verdieping het Museum voor Oudheidkunde en Sierkunst ondergebracht, terwijl de
benedenverdieping dienst deed als tentoonstellingsruimte en op maandag als handelsbeurs.
Jaarlijks werd er een grote missietentoonstelling gehouden. De Grote Hallen brandden af
tijdens het bombardement van 21.7.1944. Een deel van de kunstvoorwerpen die in de kelders
van de schouwburg ondergebracht waren, kon worden gered. In het puin, kant
Doorniksestraat, werd een noodwoning opgetrokken, die tot in 1960 de functie van
middenkantoor van de post vervulde. Het doodvonnis van de Grote Hallen werd uitgesproken
door de GR van 25.10.1948, die met algemeenheid van stemmen min twee besloot het
historisch gebouw te slopen. De toen al geplande ondergrondse parkeerruimte zal wel nog
jaren op zich laten wachten. Het puin van de Hallen werd in 1951 en 1960 opgeruimd. In
1954 en 1960 werd er een parkeerplein aangelegd. Sedert 1962 staan op het Schouwburgplein
de Paasfoorattrakties die vroeger op de Wandelweg stonden.
Aan de noordkant van het Schouwburgplein lag de SCHOUWBURGSTRAAT. In 1903
besloot de GR deze 15 m brede straat te trekken om toegang te verlenen tot de geplande
schouwburg. In 1904 werden hiervoor de huizen Lahousse en Goethals in de Doorniksestraat
en enkele huizen in de Hazelaarstraat onteigend om gesloopt te worden. De straat werd in
1908 aangelegd. Aanvankelijk heette zij KUNSTSTRAAT tot het SK van 13.1.1928 de naam
Schouwburgstraat gaf. Aan de noordkant van de straat werd in 1912-1920 de schouwburg
opgetrokken naar de plannen van architect Jan Robert Vanhoenacker (Kortrijk 1875 -
Antwerpen 1958). De schouwburg biedt plaats voor 820 personen en werd in 1968
gemoderniseerd. Bekende politieke figuren kwamen er spreken, o.m. Joris Van Severen op
20.3.1938 en Achiel Van Acker tijdens de Koningskwestie.
Bij de hoek van de Sint-Jorisstraat lag een pleintje waar vanaf 1542 de veemarkt gehouden
werd. In 1558 werd een huis naast de Grote Hallen gesloopt. Hierdoor ontstond een
rechtstreekse verbinding tussen de Doorniksestraat en dit pleintje, dat van de 16de tot de
tweede helft van de 18de eeuw de BEESTEMI4RCT heette. In de 17de eeuw treffen we ook de
naam Lentemarct aan, in 1792 Comedieplaats en vanaf 1795 Havermarkt. Rond 1840 werden
op de oude Beestemarkt huizen gebouwd. Hierdoor werd de straat aan de zuidkant van de
Grote Hallen over gans haar hele lengte even breed. Die straat werd toen ook doorgetrokken
tot het nieuwe Stationsplein en kreeg van de GR van 24.6.1841 de naam Grote Hallenstraat
terwijl de naam Havermarkt voorbehouden werd aan het pleintje aan de westkant van de
Grote Hallen. In de jaren 1920 werd de Grote Hallenstraat omgedoopt tot August
Reynaertstraat. Vanaf 13.1.1981 maakt de oostelijke helft van deze straat deel uit van het
Schouwburgplein.
Aan de oostkant, voor de ingang van de Centrum Galerij (Zie Doorniksestraat), lag een
waterput die in 1846 uitgebroken werd. Het nr. 7 is sedert 1952 het café-restaurant Brasserie
du Théâtre. In het hoekhuis van de Sint-Jorisstraat woonde en overleed burgemeester
Reynaert. Ongeveer op die plaats lag in de 17de-18de eeuw het huis Slot van Capadociën. Aan
de westkant lag het linnenmagazijn van de gebroeders Van Acker. Het gebouw werd in
december 1977 gesloopt voor het flatgebouw Parijs en de Nederlanden.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie