Burgemeester Reynaertstraat 1970

Burgemeester Reynaertstraat 1970

Burgemeester Reynaertstraat 1970

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Schouwburgplein tot het
Stationsplein. 10 won. 26 bew. Pl. F7.
Oorspronkelijk strekte deze straat zich uit van de Doorniksestraat tot het Stationsplein. Het
gedeelte tussen de Doorniksestraat en de Sint-Jorisstraat is het oudste gedeelte. Het wordt
sedert 13.3.1981 bij het Schouwburgplein ingedeeld. Het gedeelte tussen de Sint-Jorisstraat en
het Stationsplein is nieuwer. Het werd in 1839 aangelegd bij de aanleg van het nieuwe
kwartier rond het station. In 1841-42 werd dit gedeelte verbreed en opgehoogd. In 1843 was
de straat volgebouwd. Door de GR van 24,6.1841 kreeg deze straat de naam Rue des Grandes
Halles, omdat de Grote Hallen aan de noordkant van de straat lagen. De benaming
HALLESTRAAT bleef in de volksmond tot aan W.O.II bewaard. Ca. 1930 kreeg de straat de
naam August Reynaertstraat en op 14.6.1968 Burgemeester Reynaertstraat. August Reynaert
(Anzegem 1833 - Kortrijk 1915) woonde in het huis op de hoek van het Schouwburgplein en
de Sint-Jorisstraat. Hij was burgemeester van 1885 tot 1915 en heeft door zijn
stedenbouwkundig werk een blijvende stempel op onze stad gedrukt. Hij was een man met
gezag. Hij bouwde het Groeningemonument evenals de monumenten voor Gezelle, Robbe, de
Haerne en Palfijn. Hij saneerde de stad door de afbraak van talrijke ongezonde woningen en
de 22 huizen rond de Halletoren.
De Burgemeester Reynaertstraat telde in 1900 15 huizen. In februari 1972 werd het
eenrichtingsverkeer van west naar oost ingesteld.
Aan de zuidkant van de straat was het nr. 9 na W.O.II café Central, nadien café 1302, dat het
lokaal was van de Volksunie en sedert 1982 café ‘t Voske. Het huis nr. 11 is het Chinees
Restaurant Peking. Voordien was het bewoond door tandarts R. Talpe, die samen met zijn
dochter op 21.11.1963 door CO-gas bij zijn kachel gestikt is. Het nr. 13 was café Beach
Comber, thans café Jadadde. In nr. 15 woonde tot 1958 kleermaker Maes, met als uithangbord
een grote vergulde ster. Thans is het café De Geverfde Vogel. In nr. 17 werd in 1927 uw
dienaar geboren. Ernaast staat de Jacobijnenkelder.
Aan de noordkant van de straat, op de hoek van het Schouwburgplein, liet F. Royer een groot
herenhuis bouwen naar de plannen van architect J. Vanhoenacker. Na W.O.II nam de
Wederopbouw er zijn intrede, in oktober 1965 gevolgd door de Bank van Parijs en de
Nederlanden. Het huis werd in december 1977 gesloopt voor een flatgebouw, waarin de bank
op 27. 10.1980 heropend werd. Het nr. 4 was de befaamde bar Rialto, gesloten in 1968 en
later gesloopt voor de nieuwbouw van de bank. Het nr. 6 was tot na W.O.II Au Petit Phénix,
een fourniturenwinkel. In het nr. 8 woonde Marie Debrabandere, een van de laatste
kantverkoopsters van Kortrijk, waar de kantwerksters hun waar brachten. Het nr. 10 was de
naaimachinewinkel Vandewiele, waar ca. 1960 een flatgebouw kwam met onder aan de
luidruchtige platenwinkel Pop Center.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie